रक्त संचार केन्द्र स्थापना सम्बन्धमा

Published Date : 2018-12-06

Category E वा सो भन्दा माथिको रक्त संचार केन्द्र स्थापनाको लागि आशय सहितको आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा 

 

http://nphl.gov.np/archieve काे Publication मा रक्त स‌चार केन्द सम्बन्धी सम्पुर्ण दस्तावेज पाउन सक्नुहुनेछ ।