• Title
 • स्वास्थ्थ प्रयाेगशाला स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ढ सम्बन्धी निर्देशिका
  -0001-11-30
 • Sealed-Quotation 2073/12/20
  -0001-11-30
 • निजि स्वस्थ स्थापना सिफारिस सम्बन्धमा
  -0001-11-30
 • Sealed Quotation 2074.03.04
  -0001-11-30
 • E category Lab Supervision Application - E समुहको स्वास्थ्य प्रयोगशाला दर्ताको लागि निबेदन फाराम
  -0001-11-30
 • Supervision Checklist for E Category - E समुहको स्वास्थ्य प्रयोगशाला निरीक्षणको लागि चेकलिस्ट
  -0001-11-30
 • A & B Category Application-A र B समुहको स्वास्थ्य प्रयोगशाला दर्ताको लागि निबेदन फाराम
  -0001-11-30
 • A & B category supervision checklist-A र B समुहकाे स्वास्थ्य प्रयोगशाला निरीक्षणकाे लागि चेकलिष्ट
  -0001-11-30
 • C and D category supervision checklist-C र D समुहकाे स्वास्थ्य प्रयोगशाला निरीक्षणकाे लागि चेकलिष्ट
  -0001-11-30
 • D and C category aaplication-D र C समुहको स्वास्थ्य प्रयोगशाला दर्ताको लागि निबेदन फाराम
  -0001-11-30
 • Sealed Quotation 2074/05/30
  -0001-11-30
 • Tender Notice 2074/06/09
  -0001-11-30
 • टेण्डर न‌‍ ४ र ५ काे Specification मा श‌साेधन
  -0001-11-30
 • Anti-CCP Test now available in NPHL
  -0001-11-30
 • यस प्रयाेगशालाकाे लागी अावश्यक मेशिन खरिदकाे लागि खुल्ला बाेलपत्र अाव्हान
  -0001-11-30
There are no Events Available
 • Title
 • ANTIMICROBIAL RESISTANCE (AMR) SURVEILLANCE PROGRAMME
  -0001-11-30
 • Summary Of AMR Report 2016
  -0001-11-30